Lege oharra

Gizarteko zerbitzuei eta merkataritza elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, www.katrapona.com web gunearen titularra dela jakinarazten du Pensión Katrapona, S.L.(e)k. Aipatu Legearen 10. artikuluak jasotzen duenari jarraikiz, honako datu hauen berri ematen du Pensión Katrapona, S.L.(e)k: Web orri honen titularra Pensión Katrapona, S.L. da, B20923009 IFZ duena, “Registro Mercantil de Guipúzcoa”-n “Tomo 2269, Libro 0, Folio 177, Hoja SS-27881, Inscripción 1ª” duena, eta Plaza Katrapona, 4, 20808, Getaria, Gipuzkoa helbide soziala duena. Enpresaren harremanetarako posta elektronikoko helbidea info@katrapona.com da.

ERABILTZAILEA ETA ERANTZUKIZUNEN ERREGIMENA

Pensión Katrapona, S.L.(e)ren web gunean barrena nabigatzen, bertara sartzen eta erabiltzen duena erabiltzaile bilakatzen da eta, horrenbestez, Pensión Katrapona, S.L.(e)ren orrietan nabigatzetik hasita, hemen ezarritako erabilera-baldintza guztiak onartzen ditu, kasuak kasu, legez halabeharrez bete beharreko araudia aplikatzeari kalterik egin gabe.

Pensión Katrapona, S.L.(e)ren web orriek informazio, zerbitzu eta datu ugari eskaintzen dituzte. Erabiltzaileak web gunea behar bezala erabiltzeko erantzukizuna hartzen du bere gain. Aipatu erantzukizunak honako hauek ere barne hartzen ditu:

  • Web orriek eskainitako zenbait eduki edo zerbitzu eskuratzeko orduan, Pensión Katrapona, S.L.(e)k eskura jartzen dituen formularioetan erabiltzaileak ematen duen informazio oro egiazkoa eta legezkoa izatea. Erantzukizuna izango du, halaber, aipatu formularioak betetzerakoan eskuratutako sarrera-gakoei emandako erabileraren inguruan.
  • Bere erantzukizuna izango da Pensión Katrapona, S.L.(e)k eskainitako informazioa, zerbitzuak eta datuak aipatu baldintzetan, Legean, moralean, jardunbide egokietan edo ordena publikoan ezarritakoaren aurka erabiltzea, bai eta beste moduren batean hirugarren pertsonen eskubideei edo web gunearen funtzionamenduari kalteak eragitea ere.

LOTUREN POLITIKA ETA ERANTZUKIZUNEN SALBUESPENAK

Pensión Katrapona, S.L.(e)k ez du inolako ardurarik izango bere web gunean jarritako loturen bidez erabiltzailea sar daitekeen bestelako web orrien edukiaren gainean; bestalde, Pensión Katrapona, S.L.(e)k adierazten du ez dituela inondik inora sareko beste orri batzuk aztertuko edo horien gaineko kontrolik burutuko.

Era berean, ez ditu loturen bidez eskura daitezkeen baina berari ez dagozkion orrien gaineko erabilgarritasun teknikoa, zehaztasuna, egiazkotasuna, baliozkotasuna edo legaltasuna bermatuko.

Pensión Katrapona, S.L.(e)k adierazten du bere web orrietan barrena nabigatzearen ondorioz bere web guneko erabiltzaileei sor dakizkiekeen edonolako kalteak saihesteko beharrezko neurri guztiak hartu dituela. Ondorioz, Pensión Katrapona, S.L.(e)k ez du inondik inora erabiltzaileak Interneten barrena nabigatzearen ondorioz jasan ditzakeen balizko kalteen gaineko erantzukizunik izango.

ALDAKETAK

Pensión Katrapona, S.L.(e)k bere web gunearen edukian egoki deritzon aldaketak egiteko eskubidea du, aldez aurretik jakinarazi gabe. Bai web gunearen edukiei dagokienez, bai web gunea erabiltzeko baldintzei edo kontratazioaren baldintza orokorrei dagokienez. Aldaketa horiek bere web gunearen bidez egin ahal izango dira zuzenbidean onartzen den edozein modutan, eta halabeharrez bete beharko dira web orrian argitaratuta dauden bitartean eta beste batzuen ordez baliozki aldatzen ez diren artean.

JABETZA INTELEKTUALA

Web orrietako testu, irudi zein aurkezpen eta muntaiak egiteko baliabide eta modu guztien ondoriozko jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak Pensión Katrapona, S.L.(e)ri dagozkio, berez edo lagapen-hartzaile gisa. Horrenbestez, Espainiako ordenamendu juridikoak jabetza intelektual gisa babestutako obrak izango dira eta alor honetako araudi espainiarra eta komunitateari dagokiona aplikatuko zaie, bai eta gai honi buruzko nazioarteko itunak eta Espainiak sinatutakoak ere.

Eskubide guztiak erreserbatuta daude. Jabetza Intelektualaren Legea betez, espresuki debekatuta dago web orrien eduki guztia edo edukien zati bat Pensión Katrapona, S.L.(e)ren berariazko baimenik gabe kopiatzea, banatzea, jendaurrean jakinaraztea eta erabiltzea.

AKZIO LEGALAK, LEGERIA APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Pensión Katrapona, S.L.(e)k, halaber, bere orriak eta edukiak oker erabiltzeagatik edo aipatu baldintzak ez betetzeagatik egoki deritzon akzio zibilak edo penalak aurkezteko eskumena du.

Erabiltzailearen eta Pensión Katrapona, S.L.(e)ren arteko harremana indarreko araudi espainiarraren arabera arautuko da, eta erabiltzailearen eta Pensión Katrapona, S.L.(e)ren artean sor daitekeen edozein eztabaida ebazteko eskumena 20808, Getaria, Gipuzkoa udalerriko epaitegi edo auzitegiek izango dute.